LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

SẴN SÀNG CỬ LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Với hơn 30 năm công tác về lĩnh vực pháp luật trong đó đã trực tiếp làm luật sư bảo vệ cho bị can,  bị cáo trong nhiều vụ án hình sự, Trưởng VPLS Phạm Gia Quan Nhân và các luật sư cộng sự đã  xác định tham gia tố tụng hình sự là một thế mạnh của Văn phòng. Các luật sư ở đây đều là những người có chuyên môn cao, từng trải qua nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước liên quan đến việc xem xét trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, tận tâm, tận tụy hết lòng vì công việc, coi việc bảo vệ quyền con người trong trong tố tụng hình sự là lẽ sống, sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng bị can, bị cáo hoặc thân nhân của bị can, bị cáo trên con đường tìm kiếm lẽ công bằng, góp phần bảo vệ công lý.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu của Quý khách, cử luật sư bảo vệ ngay từ khi có Quyết định tạm giữ người của Cơ quan điều tra khi chưa khởi tố vụ án.

Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẽ đồng hành cùng bị can trong suốt giai đoạn điều tra cho đến khi kết thúc điều tra, tham dự các buổi hỏi cung khi bị can được tại ngoại cũng như khi bị cách ly trong Trại tạm giam; đồng hành cùng bị can, bị cáo trong suốt quá trình truy tố cho đến khi Viện kiểm sát ban hành cáo trạng; đồng hành cùng bị cáo trong suốt quá trình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, trực tiếp tham gia tranh tụng tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo mà Văn phòng đã nhận bảo vệ.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân cũng sẽ nghiên cứu các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để tìm căn cứ và tư vấn cho người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân làm văn bản đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị, xem xét lại vụ án, quyết định có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Trường hợp có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng cử luật sư tham gia phiên tòa với tư cách đại diện theo ủy quyền của khách hàng (nếu được triệu tập).

Không chỉ cử Luật sư bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, VPLS Phạm Gia Quan Nhân còn nhận tham gia tố tụng hình sự với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nguyên đơn dân sự, Bị đơn dân sự, Người có quyền và lợi ích liên quan.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VPLS Phạm Gia Quan Nhân

Số Điện thoại : 0912462127

Địa chỉ: só 234 phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thanh phố Hà Nội.

Email: Lsphamvanhung1956@gmail.com

Website: www//http.vanphongluatsuphamgia.com

VPLS Phạm Gia Quan Nhân rất hân hạnh được chào đón và phục vụ Quý khách hàng.

 

SẴN SÀNG CỬ LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG

 TRONG CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, KINH TẾ

VPLS Phạm Gia Quan Nhân có các luật sư và các cộng sự là những chuyên gia có hiểu biết sâu rộng, có uy tín trong việc tư vấn giải quyết có hiệu quả các tranh chấp xảy ra. VPLS Phạm Gia Quan Nhân sự sẵn sàng cử luật sư tham gia tố tụng, phân công chuyên gia tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ án, vụ việc thuộc các lĩnh vực sau:

1.Về lĩnh vực Dân sự

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH 13 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 là nền tảng pháp lý cho hệ thống pháp luật điều chỉnh các quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm dân sự.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng đảm nhận việc  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự trong các tranh chấp về quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản; Tranh chấp về quyền sử dụng đất đai, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất; Tranh chấp về thừa kế tài sản;Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; Tranh chấp về các loại hợp đồng dân sự.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự trong các tranh chấp khác về dân sự trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

  1. Về lĩnh vực Hôn nhân gia đình

Luật Hôn nhân và Gia đinh số 52/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 điều chỉnh chế độ hôn nhân và gia đinh; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đinh.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng đảm nhận các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự về ly hôn, tranh chấp về nuôi con, phân chia tài sản khi ly hôn; Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; Tranh chấp về cấp dưỡng; Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật;

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng đảm nhận việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự trong các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

  1. Về lĩnh vực Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về việc thanh lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng đảm nhận các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự trong các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyền giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục địch lợi nhuận; Tranh chấp giữa người chưa phải là thanh viên công ty nhưng có giao dịch vè chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thanh viên công ty; Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong ty TNHH hoặc thanh viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giam đốc công ty cổ phần, giữa các thanh viên công ty với nhau liên quan đến việc thanh lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, chia tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng đảm nhận các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự trong các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VPLS Phạm Gia Quan Nhân

Số Điện thoại : 0912462127

Địa chỉ: só 234 phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thanh phố Hà Nội.

Email: Lsphamvanhung1956@gmail.com

Website: www//http.vanphongluatsuphamgia.com

VPLS Phạm Gia Quan Nhân rất hân hạnh được chào đón và phục vụ Quý khách hàng.

 

 SẴN SÀNG CỬ LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG

 TRONG CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH

 

VPLS Phạm Gia Quan Nhân có các luật sư và các cộng sự là những chuyên gia có hiểu biết sâu rộng, có uy tín trong việc tư vấn giải quyết có hiệu quả các tranh chấp xảy ra. VPLS Phạm Gia Quan Nhân sự sẵn sàng cử luật sư tham gia tố tụng, phân công chuyên gia tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ án, vụ việc thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Về lĩnh vực Lao động

Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH 14 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng đảm nhận các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự trong các tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động; Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm: Tranh chấp do người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; Tranh chấp do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; Tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xã hội; Tranh chấp liên quan đến lao động nữ; Tranh chấp về học nghề, tập nghề; Tranh chấp về cho thuê lại lao động; Tranh chấp về công đoan, kinh phí công đoan; Tranh chấp về an toan lao động, vệ sinh lao động;

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng đảm nhận các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự trong các tranh chấp khác về  lao động trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

2.Vể lĩnh vực Hành chinh

Trong quá trình thực thi chức năng,  nhiệm vụ, các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước vì những lý do khác nhau có thể ban hành những quyết định hanh chính, thực hiện hành vi hành chinh. Các  quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi hành chinh này có thể gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân này cho rằng chúng gây thiệt hại cho mình. Đó là lý do dẫn đến việc cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục hành chinh hoặc khởi kiện đến Tòa án theo thủ tục Tư pháp.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng đảm nhận các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đượng sự khi khiếu kiện quyết định hành chính; Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức; Khiếu kiện quyế định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; Khiếu kiện về danh sách cử tri.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VPLS Phạm Gia Quan Nhân

Số Điện thoại : 0912462127

Địa chỉ: só 234 phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thanh phố Hà Nội.

Email: Lsphamvanhung1956@gmail.com

Website: www//http.vanphongluatsuphamgia.com

VPLS Phạm Gia Quan Nhân rất hân hạnh được chào đón và phục vụ Quý khách hàng.

 

SẴN SÀNG CỬ LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN;

ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM

Đại diện theo ủy quyền được xác lập trên cơ sở giao dịch dân sự, theo đó cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng trong các vu án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng nhận sự ủy quyền của đương sự để tham gia tố tụng trong các vu án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính.

Theo nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử thì đương sự có quyền kháng cáo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án để yêu cầu Tòa án cấp trên xem xét lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm và bản án, quyết định phúc thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật. Về nguyên tắc các bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật sẽ được đưa ra thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Tuy nhiên, một số trường hợp mặc dù bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng lại không đúng với bản chất của sự việc hoặc pháp luật. Trong những trường hợp này bản án, quyết định nếu đem ra thi hành sẽ gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. Do vậy, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, pháp luật tố tụng dân sự, hành chính Việt Nam đã quy định việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định theo pháp luật tố tụng dân sự.

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tinh tiết mới phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.

VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẵn sàng kiểm tra, xem xét, thẩm định hồ sơ, bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, bản án, quyết đinh phúc thẩm. Trong trường hợp thấy có căn cứ, VPLS Phạm Gia Quan Nhân sẽ tư vấn thủ tục đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, soạn thảo đơn đề nghị, tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm với tư cách đại diện theo ủy quyền của Quý khách hàng hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (nếu được Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm triệu tập).

 

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VPLS Phạm Gia Quan Nhân

Số Điện thoại : 0912462127

Địa chỉ: só 234 phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thanh phố Hà Nội.

Email: Lsphamvanhung1956@gmail.com

Website: www//http.vanphongluatsuphamgia.com

VPLS Phạm Gia Quan Nhân rất hân hạnh được chào đón và phục vụ Quý khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *